icon_cosmetics ERVARING

Aarts Plastics heeft een decennialange ervaring in productontwikkeling, het construeren en bouwen van matrijzen en uiteraard ook het spuitgieten en nabewerken van producten met de daaraan gekoppelde logistiek.

Cosmetics

VRIJ BESCHIKBAAR

Naast klantspecifieke producten, heeft Aarts Plastics een aantal vrij beschikbare producten in de categorie cosmetics. Deze vindt u onder de knop ‘vrij beschikbaar’.

icon_cosmetics MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO)

Aarts Plastics richt zich bij al haar activiteiten op drie kernwaarden: people, planet en profit. Er wordt steeds gezocht naar een optimale balans waarover te allen tijde verantwoording kan worden afgelegd aan alle stakeholders. Continue aandachtspunten zijn respect voor natuur en milieu, arbeidsomstandigheden, mensenrechten, energiebesparing en afvalreductie.

Cosmetics
Bovenstaande is door Aarts Plastics vastgelegd in een MVO beleidsverklaring.

Aarts Plastics is gecertificeerd volgens de MVO Prestatieladder, Algemeen Niveau-3, waarbij de internationale norm ISO 26000 als leidraad dient.

Voor de diverse certificaten verwijzen wij u naar het Menu “Over Aarts Plastics”